Casemanager/sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker

 • Instelling :Revarte
 • Locatie: Edegem
 • Contract: Bepaalde duur
Bedrijfsomschrijving

RevArte is een dynamisch en innoverend revalidatieziekenhuis.  Onze gedreven en gemotiveerde medewerkers bouwen actief aan een kwaliteitsvolle,  patiëntgerichte en veilige zorg.  Er wordt veel aandacht besteed aan multidisciplinaire samenwerking met een personeelsbeleid op mensenmaat.

Voor het ambulant platform, dienst dagrevalidatie en geriatrisch dagziekenhuis (GDZ),  zijn we op zoek naar een casemanager / sociaal verpleegkundige/ maatschappelijk werker (50% à 60% te presteren op 5 dagen).

Functie

Je bent casemanager van de dienst dagrevalidatie en het geriatrisch dagziekenhuis van RevArte. Je geeft ondersteuning aan patiënten die een aantal dagen per week ambulante pluridisciplinaire revalidatie volgen dwz ze verblijven thuis en volgen een combinatie van een aantal therapieën (kinesitherapie, ergotherapie, logopedie, cognitieve training). Deze patiënten worden ook opgevolgd door onze artsen (in samenwerking met de huisarts), (neuro)psychologen en de medewerkers van de sociale dienst.

 

Volgende taken worden van jouw verwacht:

 

 • Je bent de centrale aanspreekpersoon voor dagdagelijkse problemen van de dienst dagrevalidatie en GDZ (zowel voor patiënt en familie als voor zorgverleners)
 • Je volgt de therapieplanning van startende patiënten mee op en bezorgt deze aan de patiënten
 • Als sociaal verpleegkundige/maatschappelijk werker zorg je voor ondersteuning van de taken van de sociale dienst
 • Je voert intakegesprekken van patiënten die starten in dagrevalidatie/GDZ
 • Je  maakt de wekelijkse planning van het multidisciplinair overleg op
 • Je bent aanwezig op het multidisciplinair overleg, je coördineert samen met de revaliatie arts de teamvergadering en zorgt voor een goede opvolging van de afgesproken acties
 • Basisverpleegkundige interventies/handelingen uitvoeren vb. opvolgen parameters, glyceamiecontrole … is een pluspunt, maar geen must
 • Je legt contact met de huisarts en andere eerstelijnswerkers indien dit nodig is binnen het zorgtraject
 • Je bouwt de klinische paden van het ambulant platform (samen met de coördinator klinische paden) mee uit
 • Je werkt mee aan specifieke projecten rond re-integratie vb. hertewerkstelling
 • Je organiseert een zorgoverleg/meeloopdagen met patiënt/familie en/of zorgverleners van de eerste lijn
 • Je zet je mee in voor het uitbouwen van structurele samenwerkingsverbanden met externe partners (eerste lijn)
 • Je neemt deel aan interne (en externe) overlegmomenten.

Je overlegt en werkt nauw samen met het multidisciplinair team van dagrevalidatie/GDZ

Profiel

 

 • Bachelor in de verpleegkunde, keuzetraject sociale verpleegkunde of Bachelor-na-bachelor opleiding in de  sociale gezondheidszorg
 • Bachelor Maatschappelijk werk
 • Kennis van sociale/fiscale voorzieningen en de sociale kaart
 • Basisverpleegkundige interventies kunnen uitvoeren is een pluspunt (maar geen must)
 • Je hebt kennis van het officepakket en courante IT toepassingen
 • Jouw ervaring in een acuut ziekenhuis of revalidatieziekenhuis is een pluspunt
 • Jouw ervaring met NAH-patiënten (niet aangeboren hersenletsel) en met dwarslaesiepatiënten is eveneens een pluspunt
 • Competenties en attitudes:

 • Je hebt excellente communicatieve vaardigheden
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je neemt initiatief en werkt proactief
 • Je  werkt nauwkeurig, gestructureerd en denkt probleemoplossend
 • Je hebt organisatietalent
 • Je zorgt voor een individuele benadering van elke patiëntensituatie
 • Je hebt een dynamische en enthousiaste persoonlijkheid
 • Je bent sociaal vaardig en empathisch
 • Je bent flexibel
 • Je bent discreet en respecteert ten allen tijde privacy en beroepsgeheim
 • Je bent bereid tot vorming/bijscholing
Aanbod
 • Een contract startend met contract bepaalde duur van 6 maanden, dat mits een positieve evaluatie kan overgaan in een contract onbepaalde duur
 • Verloning volgens IFIC
 • Maaltijdcheques
 • Vergoeding Woon werkverkeer
 • Een aangename werksfeer
Bijkomende informatie

Indiensttreding:  15/06/2021

Tewerkstelling:  50 à  60%

Plaats tewerkstelling:

Revalidatieziekenhuis RevArte, Drie Eikenstraat 659, 2650 Edegem

 

Meer inhoudelijke informatie bij Greet Van Mechelen  tel. 03 210 60 11

Greet.vanmechelen@revarte.be