HR Manager

 • Instelling :Revarte
 • Locatie: Edegem
 • Contract: Ludo Splingaer
Bedrijfsomschrijving

MKL is een VZW die meer dan 600 mensen tewerkstelt in 3 vestigingen, nl. revalidatieziekenhuis RevArte te Edegem, zorgcampus Hof ter Schelde te Antwerpen Linkeroever en Woonzorgcentrum Hof ten Dorpe te Wommelgem.

Om onze HR dienst aan te sturen zijn wij op zoek naar een HR Manager voltijds die rechtstreeks aan de algemeen directeur rapporteert.

Functie

Als HR Manager sta je in voor het uitwerken en organiseren van het personeelsbeleid en de personeelsadministratie teneinde het menselijk kapitaal optimaal te beheren i.f.v. de objectieven van de organisatie en met aandacht voor de medewerker.

Uitwerken van het personeelsbeleid

 • Je werkt diverse aspecten (in projectvorm) van het personeelsbeleid uit (vb. rekruteringsbeleid, verzuimbeleid, functieclassificatiesysteem, .....), implementeert ze en zorgt ervoor dat de diverse aspecten op dezelfde wijze toegepast worden in de ganse organisatie;
 • Je hebt een grondige kennis van de contractuele verplichtingen m.b.t. het personeel, inzake o.a. de juridische aspecten, de verloning en de correcte toepassing van de personeelspolitiek zoals vastgelegd in wetgeving en CAO's;
 • Je volgt de sociale en fiscale reglementering op, interpreteert wijzigingen in de reglementering, bespreekt onduidelijkheden met de medewerkers en verzamelt bijkomende informatie om de reglementering toe te kunnen passen in de personeelsadministratie;
 • Je lost de diverse personeelsgerelateerde problemen op (zoals persoonlijke klachten of professionele problemen) en bemiddelt indien nodig tussen de werknemer en de afdeling;
 • Je houdt het arbeidsreglement actueel conform wetgeving;
 • Je verzorgt de formele en informele contacten met de werknemersafgevaardigden en bespreekt met hen eventuele personeelsproblemen.

Leiding geven aan de HR afdeling

 • Je neemt, volgens de bestaande procedures en na overleg met de hiërarchisch leidinggevende, HR beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het departement (vb. aanwerving, ontslag, taakomschrijving);
 • Je stelt de werkverdeling en de personeelsplanning op en past de opgestelde planningen aan de behoeften van de dienst aan (vb. opdrachtwijziging, ziekte) om te voorzien in de continuïteit van de dienst;
 • Je bespreekt met de medewerkers van de afdeling de stand van zaken, de problemen die zich hebben voorgedaan en de voortgang van de projecten;
 • Je begeleidt de medewerkers, detecteert hun opleidingsbehoeften en informeert hen over de evoluties binnen het vakdomein;
 • Je stuurt en motiveert de medewerkers door het maken van duidelijke afspraken en het uitzetten van praktische regels.

Voorzien in de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbehoeften

 • Je volgt het personeelseffectief op;
 • Je anticipeert op wijzigingen in de personeelsbezetting en stelt, in overleg met de departements/campusverantwoordelijke, een personeelsplanning op;
 • Je houdt het overzicht bij de personeelsselectie en onderhoudt hiervoor contacten met de nodige externe partijen zoals VDAB e.a. selectiebureaus;
 • Je bepaalt, in samenwerking met directie, de opleidingsnoden van het personeel en werkt mee opleidingsprogramma's uit;
 • Je zoekt andere inschakelingsmogelijkheden bij functioneringsproblemen;
 • Je adviseert bij en begeleidt mutaties van personeelsleden;
 • Je stimuleert en ondersteunt de afdelingsverantwoordelijken bij de uitvoering van competentie- en waarderingsgesprekken en bij de ontwikkeling van hun personeel;

Ontwikkelen en implementeren van HR programma’s en instrumenten

 • Je stelt, samen met de medewerkers van de dienst, de deelactiviteiten van HR-programma's op (vb. sollicitatieprocedure, programma omtrent loopbaanplanning ontwikkelen,…) binnen de opgestelde kaderlijnen van de directie en formuleert adviezen teneinde het HR beleid te optimaliseren;
 • Je verzekert de werking van de diverse HR systemen in samenwerking met externe leveranciers m.b.t. HR programma's/instrumenten;
 • Je maakt een jaarlijks budget op voor de ontwikkeling en verderzetting van HR programma's/instrumenten en volgt dit op.

Verzorgen van interne en externe communicatie

 • Je informeert departementsverantwoordelijken/directie over wijzigingen in de sociale wetgeving;
 • Je informeert medewerkers van de organisatie over personeelsgerelateerde thema’s en HR processen/projecten;
 • Je onderhoudt contacten met externe instanties (VDAB, werkgeversorganisaties, febi,
  ESF, …) voor de opvolging van projecten en de financiering ervan.
Profiel
 • Je behaalde een masterdiploma in een relevante richting of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je bent een gedreven HR generalist met bij voorkeur ervaring in een leidinggevende rol en affiniteit met de zorgsector;
 • Je hebt een sterk strategisch inzicht en een doorgedreven kennis van de verschillende HR domeinen, de arbeidswetgeving en sociaal recht;
 • Je hebt expertise in projectmatig werken en bent in staat om beleid om te zetten in efficiënte en werkbare (HR) processen in de diverse vestigingen;
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke softwarepakketten.
Aanbod
 • Contract van onbepaalde duur
 • Aantrekkelijke werkomgeving en verloning
 • De opportuniteit om verder een modern HR-beleid uit te werken
Bijkomende informatie

Voor verdere vragen kan je terecht bij Ludo Splingaer (algemeen directeur), ludo.splingaer@revarte.be of via 03/210 60 01.